WORKS

 

2017 invention for organ and EA no.18 will be performed during ISCM – World Music Days in Tallinn, Estonia. 

https://www.worldmusicdays2019.ee

 

Temperering och livsutrymme

Relaterar till alla originalbilder i utställningen Sinnebilder, hösten 2018 på Hospitalet i Ulleråker, Uppsala.

Temperering eller tempererad stämning är en praxis vid stämning av musikinstrument, där intonationen av en skala sätts till fasta värden. Detta är främst nödvändigt på instrument med fast intonation, exempelvis piano, orgel och bandad gitarr. Flera standarder, så kallade temperaturer, förekommer.

Här visas två olika temperaturer som möjliggör en jämförelse. Därtill är även ljudkällarna av olika karaktär.

Levnadsutrymme kallar jag den miljö människan lever i ; Det utrymme man har/får/skapar etc, i sitt liv.

Ta på lurarna och lyssna till ljudfilen. Två sekvenser går i repris, i en loop.

Den första sekvensen är en ljudinspelning av en spilopipa, tillverkad av Lars Erik Andersson, Ewertsberg i Dalarna. Tempereringen som skapar flöjtens klang och skalas karaktär kan beskrivas som gammalmodig, uråldrig, framväxt dels genom dels genom det praktiska i att tillverka en följt och dels genom hur man upplever att skalan skall kännas och låta. Denna spilopipa är den mest kända av Dalarnas spelpipor och tillverkades senast i Evertsberg av tre generationer från samma familj. Den siste var Lars-Erik Andersson som gjorde dem fram till 2011. Han tog vid efter sin far och farfar. De svarvades framförallt i gran. Det betyder att tempereringen och klangen har kontakt med mitten av 1800-talet. En klang från en tid som även personerna på bilderna kan ha haft kontakt med. ( spilopipan spelas av t.wahlström )

Den andra sekvensen är en sinusgenerator som spelar samma melodi men med sinustoner. En sinuston består bara av en frekvens utan övertoner. Tempereringen är liksvävande, dvs. alla tonarter har lika intervall. Det är 24 cent mellan varje ton.  Därför finns det inte längre någon karaktärsskillnad mellan dem. Liksvävande temperatur började användas på 1800-talet för att den moderna musiken krävde att man kunde använda alla tolv tonarterna. Numer är det den tonalitet som vi hör mest av i musik i alla genrer.

En liten betraktelse av det oregerliga, okända, bortglömda, i dunkelt höljda, onåbara, otydliga, naturen, det ej avgränsade; av det uråldriga och det moderna, det avgränsade, sakliga, avdelade, tydliga, organiserade mm.

 

 

——–

 

     

2016 invention for 5-7 microphones and a whirling water no.4

Performed in Kvarnbo kvarn at 26th of august 2018.

Ljudet av det akustiska ljudet i kvarnen från bäcken och vinden i träden blandas omärkligt med ljudet från uppströms och nedströms. Olika ljudkvaliteter blandas och bäcken ger perspektiv på sig själv och genom kompositionens filtrering även perspektiv på idén. Å ena sidan kan det bli en stunds meditation och å andra sidan förhoppningsvis en inspirerande ljudupplevelse.
Stycket byggde jämte det även på en idé om att ”komponera” ljudförlopp i eller från naturen så det inte rakt av går att skilja ifrån ”okomponerad” eller ostörd natur, men som är komponerad, dvs det finns en formmässing idé etc med kompositionen.

Stycket är mellan 30 minuter och en timme långt (2 timmar, 3 timmar).

——

 

From the piece Skifta hamn, composed for KammarensembleN.

two of the graphic parts.

trombone percussion and EA.

alto saxophone and speakers.

 

2017 invention for two instruments no.17

2017 invention for saxophone quartet no.5

Performed by Stockholm Saxophone Quartet 2 at the festival VÅR YRA in Uppsala april 2018.

Formlöshetens fullkomliga pärla – 2015, for choir and organ

based on a text by Rabindranath Tagore

skarmavbild-2016-09-14-kl-13-24-28

A combination of traditional notation and alternative representation of sound.

 

 

2014 invention for percussion, piano, flute, clarinet, violin, viola and violoncello no.12

Performed by Norrbotten Neo at Fylkingen 2014.

 

2013 invention for two guitars no.9

part I (of V)

part II

Performed 2013 by The Gothenburg Combo.

 

 

2010 invention for Early Trio and EA no.30

notbild II

II.

Green so safe rest in your enchantment, o, o, o, on a leafboat travel through the air. In the forecourt a tree made of silver, with apples the golden nine, not sleeping not awake. How can dreams fly through and watch the window in the garden of my thoughts. Window in the sounding creek, dong! Of my my thoughts and beyond every path on which I am safe, passage of time long or short.Watching mirror with no eyes, without. And gently the clouds are passing by. While, while surface above, carp is in the water, lark in the clear blue sky. Gently, the clouds are passing by.

Mikael Bellini – Countertenor

Louise Agnani – Viola da Gamba

Peter Söderberg – Luta

TW – EA