works

The Album "Formuleringar" at Bandcamp.

EAM for one, two and four speakers.

Works (excerpts 2010 - 2021)


”2021 invention for string trio no.3”

Performed in september 2021 by Trio Fenix at Galleri 1 in Uppsala.


”2021 invention for two sopranos and EA no.7”

Subtitle: kom låt oss dansa i sommarnatten/Eime pašokti vidurvasario naktį.

Duration: 15 min

Two soprano voices and electroacoustic accompaniment through two speakers

Comissioned by Lithuanian composers union, DAR.


Sopranos: ILona Plivago and Dovile Kazonaité

Electronics: Thommy Wahlström


Presentation and excerpts 


My main idea was to create a piece for two female singers (soprano) and two speakers. The tonal language I planned to use is derived from ideas of my own free tonal music combined with sounds recorded in Lithuania and Sweden and tonal material from folk music traditions in the two countries. The piece became more comprehensive than I first planned. The original idea is still the same but it has deepened in terms of what the music really contains and where the musical language has its origin. And what it becomes in the meeting (subjective processes) with the other tonal and rhythmic worlds in the piece. The listening to old recordings from Lithuania trigged the impulse in me to implement a combined space between folk and contemporary expression. A combination of lithuanian and swedish folk music and electroacoustic sound worlds relating to old traditions of, for example work in the forest, life in forest etc. I found both similarities and differences which inspired me to try to create a meeting and a fictitious discussion between the sound worlds and traditional musics. 


Table of contents


1. Įvadas - Inledning - Introduction.

2. Eikime pašokti vidurvasario naktį -  Kom låt oss dansa i midsommarnatten - Come let us dance in the midsummer night.

3. Miško šokis - Skogsdans - Forest dance.

4. Saulė teka, bet niekada nenusileidžia - Solen går upp men aldrig ner.

5. kalba fleitos ir upės - Flöjter och floder talar - Flutes and rivers talk.

6. Name yra įtrūkimų, mes šokame - Det knakar i huset, vi dansar - The house is cracking, we are dancing.

7. Balsai ir vanduo dainuoja vienas su kitu - Röster och vatten talar - Voices and rivers talk.

8. Šviečia saulė, nors yra naktis, o mes šokame iki ryto - solen skiner trots att det är natt och vi dansar till morgonen - 

The sun is   shining even though it is night and we dance until morning.

9. Nutraukimas - Avslutning - Outroduction.Concert recorded 2021 09 24 at M. K. Čiurlionis Memorial Museum


2020 invention for ea and video no.11


Performed at Enköpings kulturhus Joar Blå i december 2021.

And at "Gläntan", an exhibition at Uppsala Konstnärsklubb during november 2022

Collaboration between Henny Linn Kjellberg and Thommy Wahlström.

2019 invention for one speaker no.18

Subtitle: A melodic movement.


A voice, a line puts itself in perspective only through its movement; it´s journey through time. A line, that may entice us to counterpoint, but which here in this case, instead, may travel forward in time without any other accompaniment than our memory of its movement.

2019 invention for EA no.15


Around us the air is quiet, and i wonder. how can dreams fly through, 

and watch the window in the garden of my thoughts beyond every

path, on wich i am safe.


pond, pond. watching the carp along the during aluring. 

time while candles 

Titel: 2018 invention for EA no.3


Fantasin är lätt och kan lätt svepas med av energin den sätter igång. Det kan vara svårt att stanna kvar i en fantasis ursprung, i en idés grogrund, dess jordmån eller om man vill dess kärna. 


Fantasin kan vara som ett frö som fallit ur en kapsel från en blomma, en buske eller ett träd. Fröet faller, på sin väg mot marken kan den lätt svepas med av vinden, ett förbipasserande djur etc. När eller om det når marken ligger det en tid ovan jord, hur länge beror på vad det är för mark. Det riskerar även här att föras bort av någon yttre kraft, eller inre, eller samma låt oss säga någon annan kraft än den som bär på dess bestämmelse, dvs sin egen. Om det får ligga kvar så sjunker det till slut ner i jorden och börjar gro.


Här behöver vi stanna upp och låta fantasin verka utan vår inblandning, vilket skulle ha förödande effekt på vad som till slut skall bli.  


Ett musikaliskt motiv har en begränsad inbyggd tid då det är som mest funktionellt.

Då den tiden passerat så börjar den funktion den hade, utvecklas till något annat. Förhoppningsvis.

Eller så blir det liggande där, på marken.English translation


Title: 2018 invention for EA no.3


The imagination is light and can easily be swept away by the energy it triggers. It can be difficult to stay in the origin of a fantasy, in the breeding ground of an idea, its soil or if you want its core. The imagination can be like a seed that has fallen from a capsule from a flower, a bush or a tree. The seed falls, on its way to the ground it can be easily swept away by the wind, a passing animal, etc. When or if it reaches the ground, it lies for a time above ground, how long depends on what kind of ground it is. Here, too, there is a risk of being carried away by some external force, or internal, or the same let's say other force than the one bearing its destiny, ie its own. If it is allowed to remain, it eventually sinks into the soil and begins to germinate. Here we need to stop and let the imagination work without our intervention, which would have a devastating effect on what will eventually become. A musical motif has a limited built-in time as it is most functional. As that time has passed, the function it had began to develop into something else. Hopefully. Or it will lie there, on the ground.

2019 invention for EA no.9

Aftonklockan


Inspirationen till detta stycke kommer från ett drömlikt minne av ett tillfälle en sen augusti-eftermiddag då jag vid en vandring befann mig i omgivningarna kring Eriksberg i Södermanland. Det var mycket varmt och jag var utmattad. Jag hittade en plats att vila på i en backe under ett träd, där jag somnade tungt och måste ha sovit en bra stund ty då jag kvicknade till var det redan tidig kväll. Det var något med själva uppvaknandet som var ovanligt. Något som å ena sidan är anledningen till att jag minns detta, men å andra sidan kanske jag aldrig vaknade.


Ett öra i någon del av mig då jag fortfarande sov, hörde i drömmen ljudet av en klocka; En skeppsklocka eller en middagsklocka. Det var som om den var från en annan tid och ville väcka mig till denna tid. Men snart gick det upp för mig att det inte var som jag först trodde ljudet av klockan som var från en annan tid, det var drömmen som hade sina rottrådar i ett länge sedan bortglömt förflutet som inte ens jag själv kände till. I denna tid klingade klockan tydligt och kallade hem till kväll. Men alltså inte endast till kväll, ty ljudet blandades med en inre klang som jag dunkelt kände igen och ville närma mig eller åtminstone vara kvar i. Den klangen ljöd och ljuder fortfarande inom mig och ger emellanåt upphov till vissa aspekter av min musik. Därför kan jag nu säga efter många år att aftonklockan kallade också på mig. 

excerpts from 2019 invention for harp, EA and video no.16


"2019 Invention for EA, one speaker no.18" (2:09:55 into the film)
Subtitle: En melodisk rörelse, 1.0 was performed at "Svensk Musikvår the 21st of mars 2020.

https://www.fylkingen.se/node/2693

OBS!!! pga coronaviruset livestreamas festivalen se länkar-->>

https://imusiken.se/2020/03/16/en-frustande-digital-svensk-musikvar-vantar/


https://svenskmusikvar.se/video-2020

2017 invention for organ and EA no.18, performed during ISCM 2019 - World Music Days in Tallinn, Estonia. 

https://www.worldmusicdays2019.ee

2019 invention for EA and video no. 5

Performed in Visby aug.2019 and Uppsala sept. 2019.

Meddelande från trädgården. 


Ljudkälla - återgivning - mottagare - ljudkälla - återgivning + video


Förvandling då synkroniseringen inte är vad vi förväntat oss, då allt rör sig och relationerna mellan synligt och osynligt förändras. Tidsprecisionen är relaterad till betydelsen.


Ett ljud gives och färdas genom luften, i 340 m/s mot ett och miljarder mål. För varje millimeter som ljudet förflyttas i sin bana befinner sig det i ett nytt förhållande till sin omgivning. Avstånden till samtliga punkter i dess bana som vi kan se förändras från ett annat perspektiv än vårt eget och ljudets karaktär växlar i sin enorma hastighet genom luften/rummet och möter ett medvetande.


Om ljudet; meningen kunde se, skulle det/den förändras, vilket den gör utan att kunna se, men kanske genom att höra och se, med sitt inre öga.


En mening, betydelse etc tar form i ett medvetande och vill meddela sig med sin omvärld. Den sänds ut som ett meddelande men fragmentiseras på vägen och budskapet blir obegripligt och omöjligt att tolka. Tills det möter en mottagare som känner igen de huller om buller uppenbarade fragmenten och automatiskt pusslar ihop dem till just den kärnfulla mening, betydelse som budskapet hade från början. Automatiskt just för att meningen redan finns där.


Tiden i sig är en verksam budbärare som vi kanske inte lägger märke till eftersom det tycks  handla om musik. 


Genomförd på under utställningen Moment - Skeenden i trädgården vid Milo Aug/Sept 2019 och under Uppsala Kulturnatt på utställningen Moment - Skeenden i trädgården vid Hospitalet.

photo: Robert Wahlström

2016 invention for 5-7 microphones and a whirling water no.4

Performed in Kvarnbo kvarn at 26th of august 2018.


Ljudet av det akustiska ljudet i kvarnen från bäcken och vinden i träden blandas omärkligt med ljudet från uppströms och nedströms. Olika ljudkvaliteter blandas och bäcken ger perspektiv på sig själv och genom kompositionens filtrering även perspektiv på idén. Å ena sidan kan det bli en stunds meditation och å andra sidan förhoppningsvis en inspirerande ljudupplevelse.

Stycket byggde jämte det även på en idé om att ”komponera” ljudförlopp i eller från naturen så det inte rakt av går att skilja ifrån ”okomponerad" eller ostörd natur, men som är komponerad, dvs det finns en formmässing idé etc med kompositionen. 


Stycket är mellan 30 minuter och en timme långt (2 timmar, 3 timmar).

Temperering och livsutrymme 2018, (traditional flute & sine tone generator)


Relaterar till alla originalbilder i utställningen Sinnebilder, hösten 2018 på Hospitalet i Ulleråker, Uppsala.

Temperering eller tempererad stämning är en praxis vid stämning av musikinstrument, där intonationen av en skala sätts till fasta värden. Detta är främst nödvändigt på instrument med fast intonation, exempelvis piano, orgel och bandad gitarr. Flera standarder, så kallade temperaturer, förekommer.

Här visas två olika temperaturer som möjliggör en jämförelse. Därtill är även ljudkällarna av olika karaktär.

Levnadsutrymme kallar jag den miljö människan lever i ; Det utrymme man har/får/skapar etc, i sitt liv.

Ta på lurarna och lyssna till ljudfilen. Två sekvenser går i repris, i en loop.

Den första sekvensen är en ljudinspelning av en spilopipa, tillverkad av Lars Erik Andersson, Ewertsberg i Dalarna. Tempereringen som skapar flöjtens klang och skalas karaktär kan beskrivas som gammalmodig, uråldrig, framväxt dels genom dels genom det praktiska i att tillverka en följt och dels genom hur man upplever att skalan skall kännas och låta. Denna spilopipa är den mest kända av Dalarnas spelpipor och tillverkades senast i Evertsberg av tre generationer från samma familj. Den siste var Lars-Erik Andersson som gjorde dem fram till 2011. Han tog vid efter sin far och farfar. De svarvades framförallt i gran. Det betyder att tempereringen och klangen har kontakt med mitten av 1800-talet. En klang från en tid som även personerna på bilderna kan ha haft kontakt med. ( spilopipan spelas av t.wahlström )

Den andra sekvensen är en sinusgenerator som spelar samma melodi men med sinustoner. En sinuston består bara av en frekvens utan övertoner. Tempereringen är liksvävande, dvs. alla tonarter har lika intervall. Det är 24 cent mellan varje ton.  Därför finns det inte längre någon karaktärsskillnad mellan dem. Liksvävande temperatur började användas på 1800-talet för att den moderna musiken krävde att man kunde använda alla tolv tonarterna. Numer är det den tonalitet som vi hör mest av i musik i alla genrer.

En liten betraktelse av det oregerliga, okända, bortglömda, i dunkelt höljda, onåbara, otydliga, naturen, det ej avgränsade; av det uråldriga och det moderna, det avgränsade, sakliga, avdelade, tydliga, organiserade mm.


FOREWORD


2017 invention for early trio, tablas, dance, EA and video no.

2017 invention for saxophone quartet no.5


Performed by Stockholm Saxophone Quartet 2 at the festival VÅR YRA in Uppsala april 2018.


Listening sketch recorded and played by TW

Formlöshetens fullkomliga pärla

Formlöshetens fullkomliga pärla - 2015, for choir and organ based on a text by Rabindranath Tagore

Formlöshetens fullkomliga pärla

2014 invention for percussion, piano, flute, clarinet, violin, viola and violoncello no.12


Performed by Norrbotten Neo at Fylkingen.


2010 invention for Early Trio and EA no.30

part II

II.


Green so safe rest in your enchantment, o, o, o, on a leafboat travel through the air. In the forecourt a tree made of silver, with apples the golden nine, not sleeping not awake. How can dreams fly through and watch the window in the garden of my thoughts. Window in the sounding creek, dong! Of my my thoughts and beyond every path on which I am safe, passage of time long or short.Watching mirror with no eyes, without. And gently the clouds are passing by. While, while surface above, carp is in the water, lark in the clear blue sky. Gently, the clouds are passing by.


Mikael Bellini - Countertenor


Louise Agnani - Viola da Gamba


Peter Söderberg - Luta


TW - EA

.